O projektu

section-cover
Projekat se bavi otkrivanjem i rasvetljavanjem slučajeva trgovine ljudima, prevencijom i zaštitom žrtava, razvijanjem efikasnog Nacionalnog sistema upućivanja i unapređenju proaktivnog pristupa u istragama trgovine ljudima.  

O čemu se radi?

Tvining projekat "Podrška jačanju kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima" ulazi u drugu godinu uspešne implementacije. Za to vreme je ojačan kapacitet Uprave kriminalističke policije. Na ovom putu radimo zajedno sa tužilaštvom, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Sprovedeno je više desetina obuka i radionica. Najznačajnije su: studijska poseta Ministarstvu unutrašnjih poslova Slovenije i Savezne kriminalističke policije Austrije.

Do sada je bilo angažovano više od 300 profesionalaca aktivnih na polju borbe protiv trgovine ljudima. Oni su posredovali unapređenju saradnje svojih kolega iz Srbije, i kolega iz zemalja članica Evropske unije kroz međusobno upoznavanje.

Značaj projekta

Uspešna implementacija ovog projekta ima višestruki značaj.

Individualna korist i značaj - pomoć žrtavama trgovine ljudima, što je najvažnije.

Kolektivna korist svih građana Srbije - uspešna implementacija ovog projekta zapravo predstavlja ispunjenje preporuka iz Akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24. Vrlo je jasno da to pruža izuzetan doprinos u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Sektor
  • Demokratija i ljudska prava
EuropeAid referenca
159100/ID/ACT/RS
Komponente
Grad / Region
Beograd, Srbija
EU donacija
1.000.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 24 - Pitanja pravde, slobode i bezbednosti
Vreme implementacije
Decembar 2019. - Decembar 2019.
Korisnik
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcija policije, Uprava kriminalističke policije
Implementiran od strane
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Slovenije i Republike Austrije, Agencija za evropske integracije i ekonomski razvojT